Funkcja kwadratowa – informacje ogólne

1. Funkcja kwadratowa to funkcja, w której :

  • musi wystąpić x2,
  • może wystąpić x,
  • może wystąpić wyraz wolny.

2. Dziedziną funkcji kwadratowej jest zbiór liczb rzeczywistych.

3. Posiada maksymalnie 2 miejsca zerowe.

4. Funkcja kwadratowa ma trzy postaci:

  • Postać ogólną
  • Postać kanoniczną
  • Postać iloczynową

5. Jej wykresem jest parabola.

6. Inną nazwą funkcji kwadratowej jest „trójmian kwadratowy”.