Postać ogólna

Postać ogólna jest najbardziej powszechna. Jest to postać będąca wielomianem stopnia drugiego, z czego wynika, że może posiadać maksymalnie dwa miejsca zerowe.

Jej wzór to:

f(x) = ax2 + bx + c   gdzie a≠0

natomiast a, b i c są to współczynniki. Szczególnym współczynnikiem jest c zwany wyrazem wolnym.

Wykres funkcji kwadratowej to np.:

Znalezione obrazy dla zapytania funkcja kwadratowa

Jest to przykład wykresu, gdzie „b” i „c” równają się zero.

 

Charakteryzacja współczynników:

Współczynnik „a” odpowiada za dwie własności:

 1. Nachylenie ramion do osi OX:
  • Im współczynnik „a” jest większy tym bardziej ramiona paraboli są skierowane ku osi OY.
  • Im współczynnik „a” jest mniejszy tym bardziej ramiona paraboli są skierowane ku osi OX.
 2. Skierowanie ramion paraboli w górę lub w dół:
  • Jeżeli „a” jest większe od zera (dodatnie) to ramiona paraboli są skierowane do góry.
  • Jeżeli „a” jest mniejsze od zera (ujemne) to ramiona paraboli są skierowane w dół.

Współczynnik „b”:

 • Jeżeli c = 0 to z przeciwnej wartości współczynnika „b” można odczytać miejsca zerowe, np.:

  f(x) = x2 + 2x

  Miejscami zerowymi są: 0 i -2.

Problem pojawia się, kiedy „c” jest różne od zera. Wtedy do obliczenia miejsc zerowych trzeba użyć wzorów. (Patrz: „Strona główna->Miejsca zerowe funkcji kwadratowej” lub „Postać iloczynowa”)

Współczynnik „c”:

 • Wyznacza on punkt przecięcia się wykresu z osią OY, czyli jest on wartością funkcji dla argumentu równego zero.