Postać iloczynowa

Jest to postać, która wykorzystuje miejsca zerowe.
Jej wzorem to:

f(x) = a(x – x1)(x – x2)

Jeżeli istnieje tylko jedno miejsce zerowe to:

f(x) = a(x – x0)2

Aby stworzyć postać iloczynową trzeba znać wartość miejsc zerowych. Oblicza się je z postaci:

x1 = (-b – √Δ) / (2 * a)

x2 = (-b + √Δ) / (2 * a)