Postać kanoniczna

Postać kanonicza jest postacią, dzięki której możemy odczytać współrzędne wierzchołka funkcji kwadratowej.

Wzór ogólny:

f(x) = a(x – p)2 + q

Współczynniki „p” i „q” są współrzędnymi wierzchołka. Współrzędna „p” odpowiada współrzędnej „x”. „q” natomiast odpowiada „y”.

Można bardzo łatwo przejść z postaci ogólnej na postać kanoniczną. Umożliwiają to odpowiednie wzory:

p = -b/(2 * a)

q = -Δ/(4 * a)

gdzie :

Δ = b2 – 4 *a * c

„p” i „q” można również interpretować jako współrzędne wektora o jaki została funkcja początkowa przesunięta.