Zadania

1. Rozwiąż:
0 = 3x2 + 4x – 5
x2 + 5 = 2(x – 1) – x2
3x2 + 6x – 9 = 92 – 3x + 12

2. Podaj współrzędne i rozwiąż:
0 = 4(x – 5)2 -1
0 = (1/2)(x + 2)2 – 2 + √2
0 = 2(x – 1/2)2

3. Podaj miejsca zerowe i oblicz „p”:
0 = (1/2)(x – 2)(x + 2)
1/(x + 4)=3(x + 3/4)
0 = √2(x + √3)(x – √2)